Aquest blog vol posar de manifest que a Móra la Nova hi ha veïns que simpatitzem amb qualsevol inversió que dinamitzi l'activitat econòmica de la Ribera d'Ebre així com informar de fets rellevants de l'actualitat local i comarcal i si s'escau fins i tot nacional o internacional.

diumenge, 4 de desembre de 2011

JORNADA IMAGO MUNDI 2011


Ciutadans indignats: Oportunitats i riscos de la resposta institucional

Malgrat la longeva vitalitat dels moviments antiglobalització, durant les darreres dècades el paper de la ciutadania semblava haver entrat en una fase d’apatia en favor de la política institucional. En canvi, la persistència de la crisi financera en què ens trobem immersos ha actuat com un revulsiu que, encapçalat per grups alternatius, ha posat de nou el ciutadà i algunes de les seves inquietuds dins de l’agenda política a través de l’acció de moviments heterogenis que s’estenen cada cop per més països.

D’aquest procés en sorgiran canvis que matisaran les nostres democràcies i, com en ocasions similars, emergeixen dubtes sobre la representativitat dels moviments socials i també sobre l’efecte real d’aquests canvis en la qualitat democràtica. Segons com siguin aplicades algunes de les propostes acceptades a la fi pels partits polítics, junt amb importants avenços també hi ha el risc que es puguin acabar produint retrocessos en drets adquirits, en especial en relació a les minories socials. A nivell estatal, una nova llei electoral és l’exemple més clar de les incerteses que podem afrontar en el futur.


La jornada d'enguany ha pretès oferir arguments per albirar l’impacte que podem esperar de la implementació de polítiques dirigides a apaivagar la indignació ciutadana.