Aquest blog vol posar de manifest que a Móra la Nova hi ha veïns que simpatitzem amb qualsevol inversió que dinamitzi l'activitat econòmica de la Ribera d'Ebre així com informar de fets rellevants de l'actualitat local i comarcal i si s'escau fins i tot nacional o internacional.

dijous, 15 de març de 2012

L’ajuntament de Móra la Nova aprova una moció en defensa dels afectats de les participacions preferents


El passat dia 28 de febrer es va celebrar a Móra la Nova un ple extraordinari per debatre diferents mocions, entre elles una moció en defensa dels afectats per la contractació de participacions preferents.

Amb l'aprovació d'aquesta moció es pretén manifestar i denunciar l'abús en què han incorregut les entitats financeres en la comercialització d'aquests productes i reclamar una acció correctora que ajudi a pal·liar el perjudici. L'ajuntament de Móra la Nova vol també donar suport a les actuacions de les associacions d'usuaris d'entitats financeres.
En el mateix ple es van discutir dues mocions més: una feia referència a l'augment de l'IBI que marca el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre i l'altra moció estava dedicada a la construcció de l'institut escola del municipi.
La moció de rebuig a l'increment de l'impost de béns immobles va ser aprovada també per unanimitat. Aquesta moció estava en la línia de manifestar el rebuig a l'augment de l'impost en aquests temps en què ja és prou difícil fer front a les seves despeses corrents en moltes llars.
L'última moció que es va discutir de manera més extensa en aquest ple extraordinari era referent a la construcció de l'institut escola, i va ser rebutjada pels vots en contra de CIU. ERC-AM va presentar la moció on es demana que el Departament d'Ensenyament, durant el 2012, inclogui al pressupost una partida per la construcció del centre.
L'ajuntament de Móra la Nova vetllarà perquè en tot moment es garanteixin els drets dels alumnes quant a les condicions de les aules i l'espai necessari per desenvolupar-se dins el recinte escolar. La construcció de l'institut escola no pot ser una construcció immediata per culpa de la situació econòmica actual del país, però s'està avançant força en el procés.

López Tena sobre l'estafa de les participacions preferents

1 comentari:

Móra la Nova Decideix 20 de Juny ha dit...

07.05.2012 - 10:05 - Països Catalans
El portaveu de Solidaritat Catalana per la Independència (SI), Alfons López Tena s'ha felicitat pel fet que l'Agència Catalana de Consum hagi decidit investigar La Caixa i les altres entitats financers que operen a Catalunya que van comercialitzar les anomenades participacions preferents als seus clients com a productes de renda fixa quan es tractava clarament de productes de renda variable i amb un risc associat important, donat que “haurien pogut incórrer en conductes abusives contra els drets dels consumidors, i, particularment, contra els seus estalvis, la disponibilitat i el valor dels mateixos”.

L'Agència Catalana de Consum ha comunicat a Solidaritat que admet a tràmit la denúncia on s'exposen “presumptes irregularitats administratives portades a terme per diferents entitats financeres arran de la comercialització dels productes anomenats participacions preferents” i “s'iniciaran d'ofici les actuacions necessàries per tal d'aclarir els fets exposats”.

Per tot això, l'Agència Catalana de Consum investigarà la informació precontractual, les clàusules abusives d'aquests contractes i la publicitat enganyosa amb la qual es van oferir als consumidors.

López Tena ha assegurat que “les sancions que es podrien imposar a La Caixa i a les altres entitats financeres són considerades com a molt greus i podrien suposar multes entre 100.001 i 1.000.000 d'euros, quantitat que es pot ultrapassar fins a assolir fins a 10 vegades el valor dels béns o els serveis objecte de la informació”.