Aquest blog vol posar de manifest que a Móra la Nova hi ha veïns que simpatitzem amb qualsevol inversió que dinamitzi l'activitat econòmica de la Ribera d'Ebre així com informar de fets rellevants de l'actualitat local i comarcal i si s'escau fins i tot nacional o internacional.

dijous, 9 de febrer de 2012

L'AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA APROVA EL PRESSUPOST 2012

L'Ajuntament de Móra la Nova va aprovar ahir dia 7 de febrer en sessió extraordinària els pressupostos del 2012, amb els vots a favor del Equip de Govern (CiU) i en contra de ERC-AM i INOVA-PSC un pressupost de 3.322.690 €. Un pressupost amb un creixement del 6,52% en termes relatius i 203.365 € en termes absoluts. Amb una ràtio del Deute Viu (capacitat d'endeutament) del 20,77% quan el màxim permès es del 75%, i l'establiment d'un nou ajut pel foment de l' ocupació consistent en subvencionar el 50% de la Seguretat Social a les empreses locals que creïn llocs de treball.

Un cop més el nostre pressupost ens allunya en positiu del que és habitual, ja que, pel que estem veient, la gran majoria de pressupost públics s'estan aprovant amb imports a la baixa respecte de l'any anterior.

Aquesta singularitat obeeix a dos motius principals, per una part a la situació sanejada de la hisenda municipal que fa que el capítol de despeses financeres (amortització+interessos) dels préstecs que tenim representa només un 3,78% del total de les despeses anuals.

Per l'altra, el fet que en la programació de les inversions a fer a càrrec del PUOSC es va deixar per al 2012 una de les importants, la construcció de 5 noves illes de contenidors soterrats, per tal de que no concentrar-les totes en l’últim any de la legislatura passada, per la dificultat de gestió i d'avançament de la despesa, que ens hauria pogut col·lapsar la tresoreria. Segurament que si els criteris emprats haguessin estat els de l'oportunisme polític i amb la finalitat de traure'n un rèdit electoral com han fet molts altres ajuntaments, ara ens trobaríem amb les seues mateixes dificultats i no podríem arbitrar polítiques de foment a la creació de llocs de treball, ni podríem mantenir les aportacions a les entitats, associacions i clubs locals, ni tampoc podríem mantenir la plantilla de treballadors de l'ajuntament. És trist veure com en molts altres ajuntaments es produeixen acomiadaments per la manca de recursos derivada d' una mala gestió.

L'equip de govern de CiU, ara i abans s'ha caracteritzat per administrar els recursos municipals amb rigor, sense estirar més el braç que la màniga i pensant a mig i llarg termini, sense deixar-se influir pel rendiment electoral a curt termini.

Tot això sense oblidar que continuen congelats tots els impostos i taxes municipals, que encara té més mèrit.

Malgrat la congelació de les taxes i dels impostos en atenció a la situació de crisi econòmica que es preveu accentuada per al nou exercici, els recursos disponibles i la racionalització i optimització de la despesa permetran escometre projectes i accions importants durant el 2012.

Aquest pressupost consolida el finançament d'un seguit de projectes importants que s'han anat dissenyant, iniciant i executant en els últims anys, com és la construcció d'aquestes darreres 5 illes de contenidors soterrats, la remodelació del poliesportiu amb l'acabament de les instal·lacions del bar annex a la piscina i a la pista exterior, i el d'altres reptes que ens van marcar l'equip de govern de CiU a l'inici d'aquest mandat, com el projecte del tren turístic amb la construcció de la cotxera i els seus acabats, el manteniment de la rebaixa del preu que paguen els veïns per la recollida i tractament de la brossa, que representa un esforç molt considerable per a la hisenda municipal, o l'aposta per polítiques social que tenen especial incidència en sectors con els del jovent amb manteniment dels ajuts al transport per a aquells joves que estudien fora de la comarca, i la gent gran amb els ajuts per pagar el rebut de l'IBI a les persones vídues i/o solteres més grans de 70 i que visquin soles, o els ajuts per a l'assistència a llar d' infants o l'ajut a les famílies amb aturats per al pagament de l'IBI o el nou ajut al transport escolar per als alumnes de batxillerat i la nova aposta pel foment de la ocupació, amb la creació d'una línea de subvenció del 50% dels cost de la seguretat social per a aquelles empreses locals que creïn nous llos de treball.

En definitiva, es tracta de continuar, mitjançant la política pressupostària tradicional de l'equip de Govern de CiU, insistint a fer de Móra la Nova un poble on valgui la pena viure, en base a promoure accions encaminades a la creació del progrés i justícia social.