Aquest blog vol posar de manifest que a Móra la Nova hi ha veïns que simpatitzem amb qualsevol inversió que dinamitzi l'activitat econòmica de la Ribera d'Ebre així com informar de fets rellevants de l'actualitat local i comarcal i si s'escau fins i tot nacional o internacional.

divendres, 23 d’agost de 2013

L'ajuntament incentiva la creació de llocs de treball amb subvencions directes

L'ajuntament de Móra la Nova ha tornat a habilitar una línia de subvencions públiques per potenciar i incentivar la creació de llocs de treball al municipi, així com per fomentar l'ocupació i la implantació de noves empreses a la població. Com l'any passat, les bases d'aquesta convocatòria de subvencions estableixen que es concediran ajuts als contractes de treball fets durant tot el 2013 amb veïns de Móra la Nova que portin més d'un any empadronats en aquest municipi de la Ribera d'Ebre.
El procediment de concessió de les subvencions és el de concessió directa de caràcter excepcional, davant la situació generalitzada de crisi econòmica. En aquest sentit, podran ser beneficiaris de la subvenció els empresaris, persones físiques o jurídiques, que estiguin radicats a Móra la Nova i que contracten veïns del municipi que portin més d'un any empadronats, amb la condició que no hagin reduït la plantilla en els tres mesos anteriors a la data de contractació per a la qual s'ha sol·licitat la subvenció. De la mateixa manera, els aspirants als ajuts no han de tenir cap deute amb l'ajuntament de Móra la Nova. Pel que fa a la quantia de la subvenció, el consistori de Móra la Nova ha tornat a preveu que sigui l'import corresponent al 50% del cost empresarial de la seguretat social del nou contracte, amb un màxim de 12 mesos i de 2.275 euros.