Aquest blog vol posar de manifest que a Móra la Nova hi ha veïns que simpatitzem amb qualsevol inversió que dinamitzi l'activitat econòmica de la Ribera d'Ebre així com informar de fets rellevants de l'actualitat local i comarcal i si s'escau fins i tot nacional o internacional.

dijous, 23 de desembre de 2010

Volem viure en Català: El Tribunal Suprem destrueix la immersió lingüística


El Tribunal Suprem invoca la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'estatut, que anul·lava la prevalença del català a l'escola

El Tribunal Suprem espanyol ha emès tres sentències en què obliga la Generalitat de Catalunya a fer servir l'espanyol com a llengua vehicular a les escoles. Les sentències resolen diversos recursos de pares que denunciaven que els seus fills no podien fer les classes en espanyol. El Suprem ordena a la Generalitat que adapti el sistema d'ensenyament a la sentència (pdf) del Tribunal Constitucional sobre l'estatut i que l'espanyol sigui introduït com a llengua vehicular 'de manera proporcional i equitativa al català en tots els cursos'.

El Suprem, doncs, invoca la sentència del TC per destruir la immersió lingüística a Catalunya, i diu que l'escola ha de demanar als pares quina és la llengua habitual que volen per als seus fills.

També obliga que les comunicacions, orals i escrites, que reben els pares siguin en les dues llengües.

1 comentari:

Viure als "Masos" ha dit...

Manifest de les Terres de l'Ebre en defensa del català a les escoles
"Les persones convocants rebem amb indignació la sentència del Tribunal Suprem que, sens dubte, invalida el model d’immersió lingüística del sistema educatiu a Catalunya, tan valorat i seguit per d’altres comunitats plurilingües d’arreu del món i reconegut i defensat tant per la Comissió com pel Parlament Europeu durant l’any 2009, qui el va posar com a exemple a seguir per a la resta de països de la Unió Europea.

Es tracta d’una sentència que ataca frontalment l’essència de la cohesió social del poble català, tocant de mort un dels seus pilars fonamentals. Algunes veus diuen que és una sentència absurda i desproporcionada, atès que no és fruit de cap conflicte lingüístic, ni sol·licitada per cap grup social, sinó únicament per tres particulars. Aquesta sentència però, la considerem el cavall de Troia que utilitzaran partits i entitats espanyolistes per a tombar la paret mestra de l’educació catalana.

Queda clar que es tracta, sens dubte, d’una sentència més política que jurídica, i esdevé un exemple més del que està essent un reguitzell d’agressions semblants, fruit de la interpretació restrictiva de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut.

Per si no fos poc, aquesta sentència arriba precisament en el moment en què diferents informes evidencien que els estudiants a Catalunya no tenen un nivell inferior de coneixement i domini de les llengües que els de la resta de l’Estat espanyol i a més a més tenen més facilitat per aprendre terceres i quartes llengües.

Volem alertar de les nefastes conseqüències que l’aplicació d’aquesta sentència pot comportar: la segregació escolar en funció de la tria lingüística i, conseqüentment, el trencament de la cohesió social. També la limitació de les oportunitats de les persones no catalanoparlants a l’hora de viure i treballar a Catalunya, ja que el desconeixement de la llengua catalana impedirà la seva plena inclusió social.

Per tot això, protestem enèrgicament i cridem la societat catalana a organitzar-se per tal de donar una resposta adequada a aquest intent de genocidi lingüístic alhora que fem nostres les crides a la INSUBMISSIÓ fetes des de les Federacions d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya (Fapac), d’Ensenyament secundari (Fapes) i d’Escoles Lliures (Fapel), així com de diferents entitats i institucions del País."